Klachtenreglement

Wat nu als een deelnemer niet tevreden is over de geleverde zorg in onze dagbesteding. Een deelnemer is niet tevreden over de geleverde zorg. Vanuit het huisreglement wordt de deelnemer aangespoord om dit bespreekbaar te maken. Als dit niet zelfstandig lukt, staat de deelnemer vrij om hierin een begeleider, familielid of iemand anders uit zijn/haar netwerk om hulp te vragen. Auto Ante doet haar uiterste best om het ervaren probleem op te lossen. Als dit niet lukt, dan wijst Auto Ante op deze klachtenprocedure en de onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Auto Ante heeft een WKKGZ abonnement bij ZZP Nederland. Hiermee voldoet Auto Ante aan de eisen die worden gesteld door de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (WKKGZ). Auto Ante staat geregistreerd onder aansluitnummer 11069212. Via ZZP Nederland maakt Auto Ante gebruik van de onafhankelijke klachtenfunctionarissen van Quasir.

Als het niet zelfstandig lukt om een klacht onderling op te lossen, schakelt Auto Ante Quasir in. Deze adviseur adviseert over- of helpt bij het formuleren van de klacht en onderzoekt mogelijke oplossingen. Hij/zij draagt zorg voor bemiddeling en past hoor/wederhoor toe. Alle informatie wordt daarbij vertrouwelijk behandeld. Het door Quasir bijstaan van de klager is voor de klager kosteloos.

Mocht deze functionaris de klacht van de deelnemer ook niet weg kunnen nemen, dan wijst de klachtenfunctionaris op de mogelijkheid om het geschil voor te leggen aan de erkende Geschilleninstantie van Stichting Zorggeschil. Uiteindelijk moet de Geschilleninstantie een bindende uitspraak doen.

Meer informatie over het klachtenbehandelingsproces van Quasir treft u hieronder.