Klachtenreglement

Wat nu als een deelnemer niet tevreden is over de geleverde zorg in onze dagbesteding. Zoals in ons huisreglement staat, moedigen we deelnemers aan om klachten en problemen zelf bespreekbaar te maken. We begrijpen best dat dit niet voor iedereen even makkelijk is. Daarom vinden we het prima als deelnemers hiervoor een begeleider, familielid of iemand anders die ze vertrouwen, vragen om ze hierbij te helpen of dit samen met hen te doen. 

Auto Ante doet haar uiterste best om het probleem dat deelnemers ervaren op te lossen. Als dit niet lukt, dan wijst Auto Ante op deze klachtenprocedure en de onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Auto Ante heeft een WKKGZ abonnement bij ZZP Nederland. Hiermee voldoet Auto Ante aan de eisen die worden gesteld door de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (WKKGZ). Auto Ante staat geregistreerd onder aansluitnummer 11069212

Auto Ante zal de klacht die een deelnemer heeft over de geleverde zorg voorleggen aan een onafhankelijke klachtenfunctionaris van Quasir. Mocht deze functionaris de klacht van de deelnemer ook niet weg kunnen nemen, dan is er uiteindelijk de erkende Geschilleninstantie van Stichting Zorggeschil die een bindende uitspraak zal doen.